• Svenska
  • English
A story about honor
HEDER

Heder – A story about honor är en kortfilm som behandlar det psykiska våldet inom hedersrelaterat våld. Projektet valdes år 2014 till att vara med i World Memory film project och även visas under den årliga mänskliga rättigheterskonferensen i Estland. Heder – A story about Honor is a shortfilm that serves to show the mental violence that occurs within honor related violence. The project was in 2014 chosen to be part of the World memory film project and even participate in the annual Human Rights Day conference in Estonia.


The movie has also been bought by Malmö Stad and Västerbottens län for educational purposes within civics. * Filmen har köpts upp av Malmö stad och Västerbottens län och verkar i utbildningssyfte inom bl.a. samhällskunskap.
The project has also been used in forums and events where the culture has been discussed. * Filmen har även använts i forum där hedersproblematiken diskuterats.