• Svenska
  • English
Press2017

Sveriges Radio
Virtual Reality som medel för att förstå människor som drabbas av krig

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6812039Tidning Affärsnytt Norr
Virtual Reality som medel för att förstå människor som drabbas av krig

https://affarsnyttnorr.se/manskliga-rattigheter-allas-ratt/2016

Sveriges television Gomorron Sverige
Virtual Reality som metod för att förstå människor som drabbas av krig

https://www.youtube.com/watch?v=g_s-lgg0cuc&t=1sTidning Arbetartidningen
Föreläsning om hedersrelaterat våld för Arbetarpartiet

http://arbetartidningen.se/2016/12/forelasning-om-hedersfortrycket-i-dagens-sverige-2/

2017

Radio Sweden
Virtual Reality as a method for understanding people affected by war

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6812039Newspaper Affärsnytt Norr
Virtual Reality as a method for understanding people affected by war

https://affarsnyttnorr.se/manskliga-rattigheter-allas-ratt/2016

Swedish Television Gomorron Sverige
Virtual Reality as a method for understanding people affected by war

https://www.youtube.com/watch?v=g_s-lgg0cuc&t=1sNewspaper Arbetartidningen
Lecture on honor-related violence for the Labor Party

http://arbetartidningen.se/2016/12/forelasning-om-hedersfortrycket-i-dagens-sverige-2/

Contact me Kontakta mig

info@fitoreosmanaj.se