• Svenska
  • English
Fitore Osmanaj2013–Nuvarande
Frilans producent & filmskapare, Fitore Osmanaj Productions

Eget startat produktionsbolag inom film, Virtual Reality, och research med fokus på mänskliga rättigheter. Har även föreläsningar och utbildningar inom dessa områden.2016–2018
Projektledare, IWD Market Research GmbH

IWD MarketResearch GmbH — Ett företag som är verksam i 22 olika länder. Är projektledare för deras projekt i Sverige där jag rekryterar, planerar, coachar och handleder projektanställda inom marknadsforskning för olika företag.2016–2017
Producent, FIPOH, Glokala Folkhögskolan

FIPOH är ett projekt som ämnar att ge info och utbildning kring mental ohälsa bland folk som flyr från krigsdrabbade områden. Mitt jobb var att skapa filmprojekt där jag dokumenterade psykisk ohälsa bland ensamkommande som i sin tur ska hjälpa andra som gått igenom det själv såväl som andra som jobbar med personer som lider av det.Apr–Jun / 2015
Research/produktionsassistent, Meter Television AB, Stockholm

Letade upp historisk material samt verkade som synkkkoordinator under inspelning av Hela Sverige Bakar.Feb–Jan / 2014
Manushandledare, Glokala Folkhögskolan

Höll i en distanskurs inom storytelling och bearbetning av manus för en grupp nyblivna filmskapare.Okt–Dec / 2012
Scripta, Landskrona filmförening

Verkade som Scripta för novellfilmen "Heder" som följer en ung tjej som blir drabbad av hedersrelaterat våld och förtryck.Aug–Okt / 2012
Research & produktionsassistent SVT

Research och produktionsassistent för barnprogrammet Fixa Rummet.2013–Present
Freelance producer & filmmaker, Fitore Osmanaj Productions

My own production company within film, Virtual Reality and research within human rights. I also hold seminars and lectures within these areas.2016–2018
Project manager/head of country, IWD Market Research GmbH

IWD MarketResearch GmbH — A company working in 22 different countries. I am their project manager/head of country for their projects in Sweden where I recruit, plan, coach and mentor contract workers within market research for different companies.2016–2017
Producer, FIPOH, Glokala Folkhögskolan

FIPOH is a project meant to provide information and educate on mental ill health among people that have escaped war torn areas. My job was to create short films where I documented mental ill health among unaccompanied refugee children. This would in turn be used to help others that has the same experiences as well as educate people who work with them.Apr–Jun / 2015
Research/production assistant, Meter Television AB, Stockholmn

Researched for historical material that was used in their shows and acted as a sync coordinator during production of The Great Swedish Bake Off.Feb–Jan / 2014
Part-time writing instructor, Glokala Folkhögskolan

Held an online course within storytelling and script editing for a group of new filmstudents.Oct–Dec / 2012
Script supervisor, Landskrona filmförening

Worked as a script supervisor for a featurette called” Heder” which follows a young girl that is being exposed to honor related violence and oppression.Aug–Oct / 2012
Research & productionsassistant, SVT

Research and production assistant for the kids show Fixa Rummet.Contact me Kontakta mig

info@fitoreosmanaj.se