A story about honor
HEDER

Heder – A story about honor är en kortfilm som behandlar det psykiska våldet inom hedersrelaterat våld. Projektet valdes år 2014 till att vara med i World Memory film project och även visas under den årliga mänskliga rättigheterskonferensen i Estland.


* Filmen har köpts upp av Malmö stad och Västerbottens län och verkar i utbildningssyfte inom bl.a. samhällskunskap.
* Filmen har även använts i forum där hedersproblematiken diskuterats.

http://arbetartidningen.se/2016/12/forelasning-om-hedersfortrycket-i-dagens-sverige-2/
http://arbetartidningen.se/2016/12/forelasning-om-hedersfortrycket-i-dagens-sverige-2/